İlgili Kişi Başvuru Formu
Yükleniyor
İletişim Merkezi :  +90 216 324 59 99
TR Lokasyon / Dil: Türkçe Down
Lokasyon
Dil

İlgili Kişi Başvuru Formu

Sayın İlgili,

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında ve daima kanuna uygun olarak Biobellinda Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Pazarlama A.Ş. (bundan sonra kısaca “BİOBELLİNDA”) tarafından işlenebilecektir. Söz konusu KVK Kanunu kapsamında işlenen kişisel verileriniz bakımından BİOBELLİNDA “Veri Sorumlusu” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerinizin BİOBELLİNDA tarafından işlenme amaçları, kişisel verilerinizin paylaşılması ve paylaşım amaçları, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve bunların hukuki sebepleri hakkında detaylı bilgi almak için " Aydınlatma Metninden" yararlanabilirsiniz..

KVK Kanunu Madde 10 ve 11 hükümleri uyarınca Veri Sorumlusuna karşı aşağıdaki haklara sahipsiniz:

1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

4. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

6. KVK Kanununun Madde 7 hükmünde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

7. Yukarıda yer alan (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucunun ortaya çıkmasına itiraz etme

9.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanabilmeniz amacıyla KVK Kanununun Madde 13 hükmü ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Veri Sorumlusu BİOBELLİNDA’ya yapacağınız yazılı başvurularınızda kullanılmak üzere aşağıda yer alan VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU kullanımınıza sunulmuştur. VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMUNU, içerisinde yer alan açıklama ve uyarılara uygun olarak doldurarak kimliğinizi teyit etmeye elverişli belgeler ile birlikte Veri Sorumlusuna iletmeniz halinde başvurunuz, mümkün olan en kısa zamanda ve fakat en geç talebin Veri Sorumlusuna ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. BİOBELLİNDA başvurunuzu cevaplarken “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 7 hükmü uyarınca ücret alma hakkını saklı tutar.

BAŞVURU YÖNTEMİ AÇIKLAMA
Elden Şahsen Yapılan BaşvuruElden Şahsen Yapılan Başvuru Elden şahsen yapılan başvurularda, kişinin başvurusu kimlik teyidinin yapılması halinde kabul edilecektir. BİOBELLİNDA çalışanı kimlik kontrolünü gerçekleştirdikten sonra, kimlik teyidinin yapıldığını form üzerinde belirtecektir. Başvuru form ve eklerinizi, üzerinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılı zarf içerisinde teslim etmeniz rica olunur.
Kayıtlı Elektronik Posta (“KEP”) Adresine Yapılan Başvuru Şirketimizin KEP adresi : [email protected] Bu kanallara yapılan başvuruların yalnızca ilgili kişinin KEP adresi üzerinden yapılması gerekmektedir ve bu koşulla ayrıca kimlik teyidinin yapılmasına gerek yoktur.
Elektronik İmza veya Mobil İmza ile Yapılan Başvuru İlgili kişi tarafından <…..> elektronik posta adresine elektronik imzalı ve/veya mobil imza ile başvuru yapılabilir. Gönderilen başvuru formu üzerinde bulunan elektronik imza güvenli elektronik imza uygulaması ile dosyanın imzalı olup olmadığı kontrol edilir ve kimlik teyidinin ardından başvuru kabul edilir. Güvenli elektronik imza uygulaması ile imza doğrulanamıyor ise veya form teyit edilemeyen mobil imza ile gönderildiyse, ilgili kişi yazılı kanallara yönlendirilir. Başvurunuzun ivedilikle sonuçlandırılabilmesi için elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması rica olunur.
İadeli Taahhütlü Posta İlgili kişi tarafından iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla Veri Sorumlusunun yasal ikamet adresi olan Cumhuriyet Mahallesi 23 Nisan Cad. No:33, 34788 Çekmeköy / İstanbul adresine iletilen başvurularda kimlik teyidine elverişli belgelerin eklenmesi zorunludur, aksi halde işlem yapılamayacaktır. Başvuru form ve eklerinizi, üzerinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılı zarf içerisinde postaya vermeniz rica olunur.
Noter Aracılığıyla Başvuru İlgili kişi tarafından noter vasıtasıyla Veri Sorumlusunun yasal ikamet adresi olan Cumhuriyet Mahallesi 23 Nisan Cad. No:33, 34788 Çekmeköy / İstanbul adresine iletilen başvurularda kimlik teyidi noter tarafından yapılacağı için Veri Sorumlusu tarafından ayrıca kimlik teyidi yapılmayacaktır.

Saygılarımızla, BİOBELLİNDA KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.

(Veri Sorumlusu) VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU için   tıklayınız

İcon 1
Hayvan Dostlarımızı Koruyoruz
İcon 2
İade Garantisi Ürün İade Garantisi
İcon 3
Hızlı Destek Hızlı ve Kolay Çözüm
İcon 4
3D Secure Güvenli Ödeme Yöntemi