Müşteriler Aydınlatma Metini
Yükleniyor
İletişim Merkezi :  +90 216 324 59 99
TR Lokasyon / Dil: Türkçe Down
Lokasyon
Dil

BİOBELLİNDA KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU VE İLGİLİ KİŞİ


İşbu Aydınlatma Metni, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca ile Veri sorumlusu sıfatına haiz BİOBELLİNDA KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket” veya “Biobellinda” olarak anılacaktır) tarafından Şirkete Bağımsız Girişimci Üye Sözleşmesi ile bağlı kişiler olan “Bağımsız Girişimcilerin” kişisel verilerinin işlenmesi hakkında bilgilendirilmeleri amacı ile hazırlanmıştır.

2. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ


Biobellinda, KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.


Biobellinda Kozmetik Ve Temizlik Ürünleri Pazarlama A.Ş


Adres: Cumhuriyet Mahallesi 23 Nisan Cad. No:33, 34788 Çekmeköy / İstanbul


Web Adresi: https://www.biobellinda.com.tr


Telefon: 0216-324 59 99


E-posta: .....

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ, SAKLAMA SÜRELERİ VE İŞLEME AMAÇLARI


Aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda Biobellinda tarafından tabloda yer verilen kişisel verileriniz işlenmektedir.


İşlenen Kişisel Veri Kategorisi İşlenen Kişisel Verilere Örnekler Saklama Süresi İlgili Mevzuat
Kimlik Verisi Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, TC kimlik nüfus cüzdanı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, doğum tarihi, anne ve bana adı)Bu bilgiler elektronik veya fiziki ortamda Bağımsız Girişimcilerden talep edilebilecek nüfus cüzdanı/kimlik kartı aracılığıyla temin edilebilmektedir. Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl 6098 Sayılı Kanun ve 6102 Sayılı Kanun
İletişim Verisi Cep telefonu numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi 10 yıl 6098 Sayılı Kanun ve 6102 Sayılı Kanun
Bağımsız Girişimci Üyelik Verileri Bağımsız Girişimcilik Üyeliğine ilişkin veriler; üye numarası, referans numarası gibi, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar/yarışmalar, kullanılan kuponlar, siparişe ilişkin bilgiler, şifre, parola bilgileri Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl 6098 Sayılı Kanun ve 6102 Sayılı Kanun
Siparişe İlişkin Veriler Alışveriş zamanı bilgisi, cinsiyet verisi, IP adresi, fatura bilgileri, 10 yıl 6098 Sayılı Kanun ve 6102 Sayılı Kanun
Görsel ve İşitsel Veri Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl 6563 Kanun ve 29188 Sayılı Yönetmelik
İnternet Sitesi Üzerinden Toplanan Veriler ve Pazarlama Verileri Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, Çerezler yoluyla elde ettiğimiz kişisel verilerin saklama süreleri konusunda Çerez ve Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.  
Hukuki İşlem Bilgisi Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, İlgili kişinin onay verdiği ve bu sebeple kişisel verisini aktardığı Bağımsız Girişimci Üye sözleşmesi vb. sair hukuki evrakın kayıtlarının tutulması, Şirket İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin web sitesi, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikâyet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıt verileri 10 yıl 6098 Sayılı Kanun ve 6102 Sayılı Kanun
Ticari elektronik ileti gönderilmesine ve onaya ilişkin kayıtlar İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, eposta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar Onayın geri alındığı tarihten itibaren 2 yıl 6563 Sayılı Kanun ve 29417 Sayılı Yönetmelik

3.1 Veri İşleme Amaçları


Toplanan kişisel verileriniz;


 • Bağımsız Girişimcilik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

 • Şirket tarafından işletilen -ticaret platformları; üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,

 • Bağımsız Girişimci ile kurulan Bağımsız Girişimci Üye Sözleşmesinin ifası amacıyla,

 • Ticari elektronik ileti onayı; Bağımsız Girişimci’nin tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve Bağımsız Girişimci’ye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması,

 • Bağımsız Girişimci açık rızası doğrultusunda yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak Bağımsız Girişimci’nin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, mal/ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,

 • Bağımsız Girişimcinin sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,

 • Bağımsız Girişimci deneyiminin iyileştirilmesi ve kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; sipariş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası;

 • Şirket faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini;

 • Satış sonrası destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikâyetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası;

 • Bağımsız Girişimci Üyelik sözleşmesinin imzalayabilmeniz için yasal yaşta olduğunuzu doğrulayabilmek;

 • Sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi;

 • Finans veya muhasebe işlerinin takibi;

 • İş ortakları veya tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi;

 • Müşterilerimizin alışveriş tercihlerini daha iyi anlamak ve ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçleri ile pazar araştırması, beğeni kullanımı ve hizmet anlayışının tespiti ve özelleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve icrası;

 • Teslimat durumunu bildirmek için amaçlı kısa mesaj bildirileri gönderilmesi için;

 • Haber bültenleri, kampanyalar, etkinlikler, koleksiyon tanıtımları, anket ve kataloglar gibi pazarlama içerikleri göndermek için

 • Bağımsız Girişimcilere üçüncü kişi iş ortakları nezdinde indirim, kampanya ve benzeri avantajların sağlanabilmesi için

 • Yasal sınırlar çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile Biobellinda’nın meşru menfaatleri kapsamında işlenmektedir. Buna göre kişisel verileriniz; Biobellinda ile tarafınız arasında sözleşme kurulması ve/veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebepleri ile işlenecektir.


İnternet sitemizde yaptığınız gezintiler kapsamında işlenen veriler hakkında lütfen İnternet Gizlilik ve Çerez Politikamıza bakınız. İnternet sitemizde ilgili onay bölmesini işaretlemeniz halinde tarafınıza reklam, kampanya bilgilendirme amacıyla sms ve/veya email gönderimi yapılabilecektir.


Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.biobellinda.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Biobellinda Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.


Şirket, işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca 6698 sayılı Kanun ile uyumlu olarak muhafaza eder.

4. AÇIK RIZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR


Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu kapsamında Bağımsız Girişimci Üyelik Sözleşmesinin kurulabilmesi için yukarıdaki tabloda yer alan kişisel verilerin işlenmesi KVKK madde 5/2/c’de yer alan: “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” nedeni ile işlenmektedir. Dolayısıyla bu veriler bakımından açık rızanız gerek olmayıp, talep edilmemektedir.

Bağımsız Girişimci sözleşmesinin kurulması esnasında, İlgili kişinin Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı veya kimlik kartı ön ve arkasını Şirket ile paylaşması sırasında; ilgili belge üzerinde din verisi veya kişinin fotoğrafında olabilecek kılık-kıyafet verisi sebebi ile Şirket tarafından özel nitelikli kişisel veriler işlenilmek zorunda kalınabilir. Bu belgelerin temini Bağımsız Girişimci üye sözleşmesinin kurulması için zorunlu olması sebebi ile Bağımsız Girişimcilerin bu belgeleri sisteme yüklemesi halinde özel nitelikli verilerinin işlenilmesine açık rızaları olduğu ve bu veri işlenmesine onay verdikleri kabul edilecektir.

Yukarıda izah edilen ve Şirket ile Bağımsız Girişimci arasındaki ticari ilişkinin kurulması için zorunlu, Şirketin meşru amaçlarını korumak için ve/veya mevzuat uyarınca zorunlu kişisel veriler için açık rızanız KVKK kapsamında gerekmemektedir. Bunun haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi, kullanılması, saklanması hususlarına (örneğin; kapatılabilen çerez ayarlarının kapatılmaması durumunda işlenebilen verilere); internet sitemizde yer alan ilgili onay kutularını işaretlenmesi ile işbu aydınlatma metni uyarınca açık rızanız verdiğiniz kabul edilecektir. Açık rıza gösterdiğiniz bu hususlar bakımından açık rızanızı geri almak istemeniz halinde aşağıda 6. Başlıkta belirtilen yöntemi kullanabilirsiniz.

5. KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİNİN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ


Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından internet sitesi üzerinden toplanmak sureti ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz sebebi ile toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; fiziki veya elektronik ortamda tutulmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve Aydınlatma Metninin 2. ve 4. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte, aktarılabilmek ve paylaşılabilmektedir.

6. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ


Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen dayanak ve amaçlar kapsamında iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, tedarikçilerimize, hizmet aldığımız veya iş birliği içinde olduğumuz üçüncü kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve bunlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. Kişisel veri aktarımı yapılan tüm veri işleyen ve üçüncü kişiler, 6698 sayılı Kanuna uygun gizlilik yükümlülüğü altındadır. Bu kapsamda işlenen Bağımsız Girişimci üyelik verileri ve satın alınan ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisi, satıcı ve kargo şirketi ile paylaşılmakta ve bu verilere gerektiğinde çağrı merkezi tarafından da erişilebilmektedir. Adına fatura tanzim edilecek kişi bilgisi faturanın ilgili kişiye gönderimi amacıyla kargo şirketi ile paylaşılmaktadır.

Bağımsız Girişimci’ye ait cep telefonu numarası ve/veya e-posta adresi; ticari elektronik ileti onayına istinaden alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi ve Şirket’in hukuki dokümanlarında yapılacak değişikliklerden Bağımsız Girişimci’lerin haberdar edilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısı ile paylaşılmaktadır.

Web sitesi veya mobil uygulama kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, Bağımsız Girişimci ile beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, çerez (cookie) hizmeti alınan yurt içi/yurt dışında bulunan iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Üçüncü taraflardan alınan hizmetin içeriği ve kapsamına bağlı olarak; Bağımsız Girişimci’nin kişisel verilerinin aktarımına gerek olmayan tüm hallerde Pseudonymous data (takma adlı veri) kullanılarak aktarım yapılmaktadır.

Biobellinda tarafından Bağımsız Girişimcilerin yararlanması için düzenlenecek kampanya ve her türlü iş birliği için (hastane, perakende tekstil firması vb.) Bağımsız Girişimcinin ad, soyadı ve Biobellinda Bağımsız Girişimci numarası bilgisi iş birliğinde bulunulan firma ile gizlilik hükümleri çerçevesinde paylaşılacaktır. Bunların dışında, bilgileriniz herhangi bir şekilde 3. şahıs ya da tüzel kişilerle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satılmamaktadır

Çerezler yoluyla elde ettiğimiz kişisel verilerin saklama süreleri konusunda Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

7. İLGİLİ KİŞİLER’İN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI


Kişisel veri sahipleri olarak, Kanun’un 13.maddesi uyarınca Biobellinda’ya her zaman başvurabilirsiniz. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanun kapsamındaki haklarınıza istinaden, kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi; www.biobellinda.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan ilgili kişi başvuru formu ile veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge ile yazılı olarak veya e-posta, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Biobellinda’ya daha önce bildirilen ve Biobellinda sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Biobellinda’ya iletmeniz durumunda Biobellinda, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Biobellinda tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

8. İLGİLİ KİŞİLER’İN ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ ALMA KONUSUNDAKİ OLUMLU VEYA OLUMSUZ TERCİHLERİNİ NASIL DEĞİŞTİREBİLECEKLERİ


Bağımsız Girişimci üyelik sözleşmesi uyarınca Bağımsız Girişimci, şirketin politika ve kampanya değişiklilerini Şirketin internet sitesinde takip etmekle yükümlüdür. Buna karşılık Bağımsız Girişimcilere kolaylık sağlama amacı ile Şirket tarafından Bağımsız Girişimcilere ticari elektronik ileti yoluyla (e- posta, sms) şirketin güncel politikaları ve Bağımsız Girişimcilere sunduğu fırsatlar hakkında bilgi verilmektedir. Dolayısıyla Bağımsız Girişimcilerin söz konusu ticari elektronik ileti alma konusunda onay vermeleri tavsiye edilir.

Şirket tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına Bağımsız Girişimci sıfatıyla üye olurken veya daha sonraki bir zamanda vermiş olduğunuz ticari elektronik ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi dilediğiniz zaman “Hesabım” bölümüne erişerek değiştirebilir veya güncelleyebilirsiniz. Bağımsız Girişimciliğin sona erdirilmesi, ticari elektronik ileti alma konusunda verdiğiniz onayın geri alınması anlamına gelmemektedir. Bu nedenle ayrıca verdiğiniz onayı geri almaya ilişkin tüm işlemleri tamamladığınızdan emin olunuz. Çerez yönetimi konusunda, Çerez (Cookie) Politikamızda belirtilen adımları takip edebilirsiniz.

9. AYDINLATMA METNİN’DE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER


Biobellinda, işbu Aydınlatma Metnin ’de her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Aydınlatma Metni’nin yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Aydınlatma Metnin ’de değişikliklerden haberdar olmanız için, siz Bağımsız Girişimcilerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

İcon 1
Hayvan Dostlarımızı Koruyoruz
İcon 2
İade Garantisi Ürün İade Garantisi
İcon 3
Hızlı Destek Hızlı ve Kolay Çözüm
İcon 4
3D Secure Güvenli Ödeme Yöntemi